Κεντρική σελίδα ] Γνωριμία ] Προγράμματα ] Μαθήματα ] Σχολική Ζωή ] Γονείς ]

 

Το σταυρόλεξο που ακολουθεί κατασκευάστηκε από το Φιλόλογο Καθηγητή :
 Καρπαθιωτάκη  Μανόλη

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Επιλέξετε την σελίδα και  αποθηκεύστε  την  στον υπολογιστή σας ,στείλτε μας την λύση ,τα ονόματα των
    λυτών θα δημοσιευθούν ).

Λύση από τη μαθήτρια  Μπενέτου Δέσποινα του Γ4

                                                                          

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1)      Αυτός που εξετάστηκε ή έγινε με μεγάλη προσοχή

2)      Αχώριστο μόριο με στερητική ή επιτακτική σημασία  ―μενεξέδες ―αρχαία ελληνική πρόθεση ―πανουργία ,απάτη

3)      Αρχικά οργανισμού μας ―υπάρχουν και τέτοιες πηγές .

4)      Αυτός που έχει τα χρώματα της ίριδας ―ο πολύ θερμός.

5)      Τη φορούσαν συνήθως οι Πέρσες βασιλιάδες στην αρχαιότητα ,ονομαζόταν και τιάρα― άρθρο― αυτό δεν είναι καθαρό

6)      Αφήνω ,επιτρέπω στα αρχαία(ασυναίρετο) ―ρίζα του  …εννιά― κόκκινος σκούφος που φορούν οι Ανατολίτες μουσουλμάνοι.

7)      Μεγάλο νησί στο Β. Ατλαντικό (γενική) ―αιτιολογικός σύνδεσμος της αρχαίας ―βυζαντινή νότα.

8)      Μέρος του σώματος ,αλλά με τονισμένη την άλλη συλλαβή γίνεται …άψητος ―σημαίνει και λίγο ,ελάχιστο ―διστακτικό επίρρημα.

9)      Μουσική νότα ― το χρησιμοποιούμε στους όρκους ―ενδύματα ,ρούχα― ελληνικό  σύμφωνο

10)  Μεγάλος προφήτης των Εβραίων ―μεγάλο σαρκοφάγο πτηνό ―ανήκει στα Δωδεκάνησα.

11)  Κοινό βαμβακερό ύφασμα― το τζάκι

12)  Νοτιοανατολικός άνεμος ―αγγλικό διαζευκτικό ―συμπλεκτικός σύνδεσμος της αρχαίας .

13)  Επίρρημα της αρχαίας που σημαίνει πάντοτε ― επίρρημα που σημαίνει πάρα πολύ ― χάνω τα … μου ,σημαίνει δεν αισθάνομαι άνετα ,γιατί βρέθηκα σε διαφορετικό από το οικείο μου περιβάλλον ― βυζαντινή νότα .

14)  Ήρεμα ,μαλακά ― μαθηματική έννοια (πληθ)

15)  Ιταλικό εγώ ― τα προσφέρουμε στους Αγίους ― στα νεοελληνικά σημαίνει χωρίς τη θέληση ,με τη βία.

16)  Νησί του Σαρωνικού ― συμπεραίνει ― αυτά δεν είναι καθαρά , ευκολονόητα.

  

 ΚΑΘΕΤΑ             

1)      Το να συνηθίσει κανείς σε κάτι , ο εθισμός ― αυτά βρίσκονται σε ελεεινή κατάσταση ,σε αποσύνθεση .

2)      Μείωση, ελάττωση ― υπάρχουν και τέτοιοι σκοποί ,αγώνες .

3)       Λατρεία ψεύτικων θεών .

4)      Υποθετικός σύνδεσμος της αρχαίας ― επαναλαμβανόμενη γίνεται …λαμπάδα ― προτρέπει ― σημάδι της βυζαντινής μουσικής , που σημαίνει επανάληψη του ίδιου φθόγγου ― ποιητικό άλογο .

5)      Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων ― χώρα της Ασίας ― ξένος Μιχάλης ― υποθέτει .

6)      Δεν είναι  ;άνιση ― μένουν στην πόλη αυτοί ― αντιθετικός σύνδεσμος .

7)      Μάρκα αυτοκινήτων ― ερωτηματική αντωνυμία της αρχαίας ― τα μέρη του πλοίου που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της θάλασσας.

8)      Πολιτικό σύστημα ,στο οποίο κυβερνούν οι πλουσιότεροι ― σημείο ,σύμβολο μουσικής .

9)      Ξένο ανδρικό όνομα (αντιστρ) ― πρόθεση ― όμοια με το 7β οριζόντια .

10)  Άρθρο― φορητό λαϊκό μουσικό όργανο.

11)  Υπάρχουν και τέτοια πουλιά ― « Ο παπουτσωμένος…» γνωστό παραμύθι ― μισός …έρανος.

12)  Εκλεκτός αραβικός καφές ― μουσική νότα ― υπάρχουν και τέτοια μυθιστορήματα .

13)  Αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου ― το Άγιο Όρος .

14)  Η επιστροφή στην πατρίδα ― αρχικά νοσοκομείου της Αθήνας ― νόμισμα της αρχαίας Αθήνας.

15)  Αναφορική αντωνυμία της αρχαίας ― αμελώ , αδιαφορώ για κάτι ― αρχικά ομοσπονδίας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο .

16)  Επαναλαμβανόμενο ξεπουλάει ― ο αριθμός 1 στο τραπουλόχαρτα ― νησί και κράτος των μεγάλων Αντίλλών της Κεντρικής Αμερικής

 

Επάνω ] Αποτ. Ιουνίου ] Αριστούχοι ] Βραβεία-Διακρίσεις ] [ Σταυρόλεξο 1 ] Σταυρόλεξο Πληροφορικής ] Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών ] Κινηματογραφική λέσχη ] Μαθηματικά ] Ζωγραφική ] 80 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή ] 28 Οκτωβρίου 2002 ] 28 Οκτωβρίου 2003 ] Λήξη σχ.έτους 2002-03 ] Οι γονείς στα παιδιά ] 10 χρόνια 13ο ]